Filosofie van ruimte en tijd (NL)

Op dit deel van mijn pagina wil ik een groot aantal korte teksten plaatsen over de filosofie van ruimte en tijd. Het is mijn bedoeling om in deze teksten complexe kwesties op het gebied van de relativiteitstheorie en de kwantumtheorie inzichtelijk te maken zonder gebruik te maken van veel wiskundig geschut. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan – wiskunde is immers een taal en kan dus worden vertaald. Friedrich Nietzsche schreef

“Dichters maken hun wateren troebel, om ze diep te laten lijken.”

Ik vrees dat datzelfde geldt voor sommige wiskundige en natuurkundige theoretici, die zich lijken te verschuilen achter een moeilijk te doordringen sluier van mysterieuze symbolen. Ik wil proberen een tipje van deze sluier op te lichten.

De eerste tekst in deze serie gaat over de volgende vraag:

Bestaat Lege Ruimte?