“Op zoek naar de grenzen van de natuurkunde”

In mei gaat Prometheus mijn boek “Op zoek naar de grenzen van de natuurkunde” publiceren. Een mooie kans om al je zorgen even van je af te zetten en helemaal op te gaan in diepe gedachten over wetenschap en filosofie. Zet Netflix even op pauze, en kijk vast naar het lijstje hieronder, met de termen die in de index (‘zakenregister’) komen. De komende weken ga ik meer bloggen over mijn boek, dus abonneer je op mijn blog door je e-mailadres in te vullen op de startpagina (bij: Follow Blog via Email).

Alice in wonderland

Gerard ‘t Hooft

bewegingswetten

natuurwetten

model

werkelijkheid

rekenmachine

Narcissus

waarneming

subatomair deeltje

normale verdeling

gemiddelde

meetverstoring

cern

meetfout

higgsdeeltje

deeltjesversneller

standaardmodel

Newtons vallende appel

Einstein

Zwaartekracht, universele

Archimedes

Galileï, inquisitie

Stukeley

Relativiteitsbegrip

Relativiteit, Einstein

Relativiteit, Galileï

Grootheid, absoluut/relatief

Postulaat

Bewegingswetten van Newton

Waarnemer

Parabool

Galileï, schip

Constante snelheid

Versnelling

Traagheidskracht, ontstaan

Assyriërs

Atomen

Demokritos

Leukippos

Coördinatenstelsel

Functie

Coördinatenstelsel, oorsprong

substantivalisme

Ruimte, absolute

tijd, absolute

Snelheid, absolute

Ordening, absolute

Ruststelsel

Rust, absolute

Versnelling, absolute

Versnelling, relatieve

Traagheid

Impuls

Massa

Vector

Gewicht

Wetten van Newton

Traagheidswet

Wrijving

Krachtwet

Oneindig

Impulsbehoud, principe van

zwaartekrachtswet

werking-op-afstand

gravitatieconstante

G (zie: gravitatieconstante)

Cavendish

Jan Klaassenspel

Onderbepaaldheid

Celsius

Fahrenheit

sociaal construct

Latour, Bruno

Puntdeeltjes

Atomen, botsen/kruisen

Ontelbaar

Singulariteit

Hilbert, David

Leibniz, Gottfried Wilhelm

Informatie kopieren

Popper, Karl

Theoriegeladen

Lineaire samenhang tussen variabelen

Galileï, experiment Pisa

vrije val

equivalentie van zwaartekracht en traagheidskracht, bij Newton

energie, kinetische

energie, potentiële

hoogtekaart

veld

potentiaalveld

Lagrange, Joseph-Louis

Gps

kleinste werking, Het principe van de

mozaïek

Hawking, Stephen

Tijd als verandering

tijdsymmetrisch

Boltzmann, Ludwig

Clausius, Rudolf

Entropie

Wanorde

Tijdrichting

Evenwichtstoestand

Equilibrium, zie: Evenwichtstoestand

kans, entropie en

ruimte als relatie tussen objecten

standaardmaten

relativiteitstheorie, Einsteins algemene

relativiteitstheorie, Einsteins speciale

lengtecontractie

ruimtetijd

AltaVista

‘Over de elektrodynamica van bewegende lichamen’

Elektrodynamica

Veld, magnetisch

Veld, elektrisch

Geleider

magneet

Maxwell, wetten van

Kracht, elektromagnetische

gedachte-experiment

snelheid, ten opzichte van de absolute ruimte

snelheid, relatieve

lichtsnelheid, voor iedereen hetzelfde

lichtsnelheid, absolute

tijdsdilatatie

lichtklok

gamma (γ)

Lorentz, Hendrik Antoon

Synchronisatieprobleem

Gelijktijdigheid

Skype

Relativiteitspostulaat

Lichtpostulaat

Beschrijving/model

Mechanica, klassiek

Mechanica, van Newton (zie: Mechanica, klassiek)

Equivalentie van zwaartekracht en traagheidskracht, bij Einstein

Equivalentie, Einsteins principe van

Kuipers, André

kromming van ruimte en tijd

ruimtetijd

Eddington, Sir Arthur Stanley

Afbuiging, licht-

Foton

Langeafstandswerking (zie: werking-op-afstand)

Lokaal

Ligo

Zwaartekrachtsgolven

Zwart gat

Gauss, Carl Friedrich

180 graden-regel

Rovelli, Carlo

Scheermes, van Ockham

Cox, Brian

Maudlin, Tim

kwantumgravitatie

Kwantumtheorie

Unificatie

Wheeler-DeWitt-vergelijking

Tijd, als illusie

Snaartheorie

Laplace, Pierre-Simon

Kans, Laplace’s definitie

Kans, het principe van gelijke

Kans als relatieve frequentie van uitkomsten

Aristoteles

Elektronenmicroscoop

‘Metaphysica’

diepte zien

kracht, middelpuntvliedende

Franse revolutie

Dainton, Barry

Looney Tunes

About fbenedictus

Philosopher of physics at Amsterdam University College and Utrecht University, managing editor for Foundations of Physics and international paraclimbing athlete
This entry was posted in AUC-Big Questions in Science, Philosophy of Physics, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to “Op zoek naar de grenzen van de natuurkunde”

  1. veldjaars says:

    Goed nieuws Fedde!
    Moniek

Leave a Reply